Kategori «Uncategorized»

Mail till BSF

Föreningen upphör att använda mailadressen adm.bsf@telia.com. I fortsättningen kontakta oss på adm@borasslaktforskare.se

Vårens kurser

Programmet för vårens kurser är nu klart och kan hittas ”på gång/ Kurser”. De är även inlagda i butiken så det går att börja boka sig för kurser.

Öppet hus

Välkommen till årets sista öppets hus Fredag 9 december. Öppet hus tilfällena för våren finns nu inlagda, se under på gång/ öpppet hus.

Föredrag

Bo-Lennarts föredrag från släktforskardagen på biblioteket 8 oktober finns filmat och kan ses på BSF youtubekanal. Nästa onsdag 26 oktober kl. 18.30 är det föreningskväll på lönnen. Föredraget då handlar om Svält och Farsoter. Glöm inte att anmäla er till adm.bsf@telia.com

Flytt genomförd

Flytten från Alvestagatan är nu gjord och nu återstår det att bygga upp verksamheten i den nya lokalen på Lönnen.Kasernvägen 6504 31 BoråsTelefon: 0760 28 59 20 Övriga uppgifter oförändrade. Tyvärr måste vi ställa in invigningsarrangemanget och släktforskningens dag på lördag 15 januari.De som anmält sig kommer att få mer information via mail. Läs mer …

Digitaliseringshjälp eftersöks

  Som fortsättning på vårt projekt med födda i Sjuhärad fortsätter vi med att läsa in vigda i Sjuhärad. Två härader, Bollebygd och Veden, är klara men nu håller vi på med Ås härad. Vigda i Ås härad. Status för socknar som skall digitaliseras. Församlingar som inte är bokade eller klara behöver vi hjälp med. …