Flytt genomförd

Flytten från Alvestagatan är nu gjord och nu återstår det att bygga upp verksamheten i den nya lokalen på Lönnen.
Kasernvägen 6
504 31 Borås
Telefon: 0760 28 59 20

Övriga uppgifter oförändrade.

Tyvärr måste vi ställa in invigningsarrangemanget och släktforskningens dag på lördag 15 januari.
De som anmält sig kommer att få mer information via mail.

Läs mer på folkkhälsomyndigetens hemsida.