Borås Släktforskare är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Den har till ändamål att:

 • främja släkt– och bygdeforskning.
 • stå sina medlemmar till tjänst med råd, anvisningar och kurser i släktforskning och närliggande områden.
 • anordna sammankomster, studiebesök och resor till intressanta platser.
 • underlätta forskningsarbete genom samarbete med biblioteket, studieförbund och museer.
 • söka och hålla kontakt med andra forskargrupper och föreningar.
 • i skolorna sprida kunskap om släktforskning.
 • vid behov tillhandahålla handledare.

I föreningens regi ordnas årligen 6 föredrag. Föredragen är öppna även för icke medlemmar.
2 gånger per vecka hålls öppet hus i lokalen så medlemmar och blivande medlemmar kan utnyttja föreningens datorer i lokalen. Uppehåll görs runt jul och över sommaren.
Flera kurser ordnas av föreningen, se butiken på hemsidan.
Föreningen ordnar även prova på kvällar för företag och föreningar där deltagarna år prova på att släktforska under handledning.
En släktforskardag ordnas i samarbete med Borås Stadsbibliotek en gång per år.
En resa till historiskt intressant resmål anordnas en gång varje år (uppehåll för Covid-19 just nu).

Ett antal projekt har gemomförts i föreningen för att underlätta för släktforskare.

 • Inläsning av födda från kyrkoböckerna i vart och ett av de 7 häraderna i vårt område som är 7-häradsbygden. Resultaten finns av tillgå på sökbar CD-skiva, en för varje härade: Bollebygd, Gäsene, Kind, Mark Redväg, Veden och Ås. Skivorna kan köpas i butiken på hemsidan.
 • Inläsning av vigslar från kyrkoböckerna på samma sätt. I dagsläget är 2 häraden klara: Bollebygd och Veden. Skivorna kan köpas i butiken på hemsidan.
 • Inskanning av olika material har utförts och finns tillgängliga på datorerna i föreningslokalen på Alvestagatan. Arbetet har utförts i samarbete med Borås Museum och Borås Stadsarkiv.
 1. Barnmorskedagböcker från barmorskorna i Borås.
 2. Förlossningsjournaler från barnbördshuset i Borås.
 3. BB journaler från Södra Älvsborgs Läns Sjukhus.
 4. Ofzons artiklar från Borås tidning.
 5. Rolf Carlssons, Färjestaden, DISGEN databas (24 000 personer). Mestadels Sandhults socken.