Föreläsningar

Våra föreläsningar äger rum digitalt och på Lönnen, Kasernvägen 6.

Program för våren 2023 är klart. Läs här Länk